کاربر گرامی خوش آمدید

اختلال در دیکته نویسی (املا)

١- مفهوم کلمه را نمی فهند یا قبلاً نفهمیده اند.

2 – وجود نقص شنوایی در برخی از دانش آموزان در هنگام نوشتن املا و بی خبری معلم از وجود این نقص باعث می شود بعضی از کلمات را جا می اندازد یا از کلاس عقب می افتند(حافظه شنوایی – حساسیت شنوایی)

3 – متناسب نبودن متن دیکته از نظر(کمیت و مقدار) با سن و پایه تحصیلی آنان باعث می شود دانش آموزان بعد از نوشتن مقداری از آن خسته شوند و غلط نویسی آغاز می گردد.(آموزشی)

4 – در بعضی اوقات دانش آموزان به علت مشکلات روانی هنگام نوشتن دیکته در افکار خود غوطه ور می شوند و از نوشتن باز می مانند.

5  – وجود حروف هم صدا در ادبیات فارسی مانند (ص-ث-س)

6 – تند گفته شدن دیکته از سوی معلم باعث خستگی وکم شدن دقت در دانش آموزان می گردد.

7 – ضعف درمهارت های حرکتی (نارسا نویسی) – بیقراری و تند خویی – خطا در ادراک بصری حروف (حافظه دیداری )- فقر آموزش و عدم تسلط معلم به شیوه های آموزشی مطلوب در هنگام تعلیم نوشتن و نشناختن حروف و قوائد نوشتن توسط دانش آموزان.

8-نداشتن تمرین لازم و کافی برای نوشتن املا، خود می تواند موجب ضعف و نارسایی فراگیر در کسب مهارت نوشتن می شود .

انواع اشکالات موجود در دیکته دانش آموزان را پس از تجربه و تحلیل می توان به دو گرو طبقه بندی کرد: ١: گروه از اشکالات به مشکلات آموزشی مربوط هستند و از طریق روش تدریس می توان حل کرد. ٢: گروه دیگر را از طریق تمرین های خاصی که می توان به جای رو نویسی های معمول در مدارس در نظر گرفت تا ضمن جلوگیری از هدر رفتن وقت و استعداد دانش آموزان در برطرف کردن اشکالات دیکته بسیار مۆثر باشند.