کاربر گرامی خوش آمدید

اکوف تراختنبرگ

ریاضیات کلید درست اندیشی است .

زندگی پس از جنگ جهانی دوم

در سویس روش ریاضی خود را تکمیل کرد و شیوه جدید و ساده اش را به کودکان آموخت. او که همواره براین اعتقاد بود که هر انسانی با هوش سرشار زاده می‌شود برای اثبات نظرش تعمداً کودکانی را بر می‌گزید که در مدرسه تنبل به شمار می‌آمدند. این روش‌ها در نظر بچه‌ها که عموماً وامانده و خجالتی و گوشه گیر بودند، همچون سرگرمی دلپذیری جلوه می‌کرد و مهارتی که در کار با اعداد به دست می‌آوردند موجب می‌شد شخصیت شان دگرگون شود و کم کم در سایر درسها نیز پیشرفت محسوسی کنند.

تراختنبرگ معتقد بود علت اینکه اغلب ما در کار با اعداد مشکلاتی داریم دشوار بودن فهم حساب نیست، بلکه علت آن در روش کهنه‌ای نهفته‌است که با آن به ما درس داده‌اند. مزایای مهم روش محاسبهٔ ذهنی تراختنبرگ عبارتند از سهولت و سرعت و دقت بیشتر.