کاربر گرامی خوش آمدید

روانشناسی

این لینک ها هر کدام یک صفحه هستند که در حال تکمیل و بروزرسانی می باشند . به امبد روزی که به یک صفحه ی کامل تبدیل شوند .

یافته ها از کتاب ( چگونه با کودکم رفتار کنم )

 یافته ها از کتاب ( لطفا پدر و مادر خوبی باشید )

یافته ها از کتاب ( تعلیم و تربیت در اسلام )

تجربیات یک معلم

مشکلات تدریس ریاضی ( چگونه ریاضی بیاموزیم )

تجربیات در رابطه تربیت و نحوه ی رفتار با کودک ( دانش آموز )

آنچه از کارگاه آموزش و پرورش در سال 96 آموختم