کاربر گرامی خوش آمدید

سابقه

1389-1390   پشتیبان پیش دانشگاهی رشته ی تجربی در کانون فرهنگی قلم چی
1391-1392  دبیر در هنرستان های غیر دولتی و فنی و حرفه ای و کاردانی
1392-1395 تدریس خصوصی ریاضییات نمونه دولتی و تیزهوشان هفتم – هشتم – نهم
1395-1396 تدریس ریاضی در متوسطه دوره اول مجتمع آموزشی و فرهنگی غیر دولتی پویا
1396-1397 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان در مجتمع آموزشی و فرهنگی غیر دولتی پویا
1397-1398 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان و ریاضی تیزهوشانی هفتم و هشتم و نهم