کاربر گرامی خوش آمدید

معمای ریاضی: تعداد بازی های جام جهانی!

چکیده:

تعداد بازی های جام جهانی فوتبال (روسیه ۲۰۱۸) را مشخص می کنیم.

در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، ۳۲ تیم در قالب ۸ گروه چهارتایی شرکت کرده اند.

با دانستن اطلاعات زیر، مشخص کنید، در مجموع چه تعداد بازی در این تورنمنت برگزار می شود؟

 

– در هر گروه، هر تیم با بقیه تیم های گروه یک بار بازی می کند. (مرحله گروهی)

– دو تیم برتر هر گروه، به مرحله یک هشتم نهایی می روند (در مجموع ۱۶ تیم) و هر تیم با توجه به جایگاهش، به مصاف تیم دیگری می رود.

– برنده های مرحله یک هشتم، وارد مرحله یک چهارم نهایی می شوند (۸ تیم) و هر تیم، باز به مصاف یک تیم دیگر می رود.

– چهار تیم وارد مرحله نیمه نهایی می شوند و بازی های این مرحله برگزار می شود.

– دو تیم بازنده، مرحله رده بندی را برگزار می کنند.

– دو تیم برنده از مرحله نیمه نهایی، بازی فینال را برگزار می کنند و قهرمان جام جهانی، مشخص می شود.