کاربر گرامی خوش آمدید

نتایج تیزهوشان

1396-1397 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان و دوره ی اول متوسطه پویا
( 10 نفر قبولی در تیزهوشان هفتم )

1397-1398 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان و دوره ی اول متوسطه پویا
( 11 نفر قبولی در تیزهوشان هفتم )

1398-1399 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان و دوره ی اول متوسطه پویا
( 7 نفر قبولی در تیزهوشان هفتم )

1399-1400 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان و دوره ی اول متوسطه پویا
( 13 نفر قبولی در تیزهوشان هفتم — 2 نفر قبولی در تیزهوشان دهم — دو نفر نمونه دهم)

1400-1401 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان و دوره ی اول متوسطه پویا
قبولی تیزهوشان:
1-سارا هدی (تیزهوشان دهم)
2-آرتین منشاری
3-محمدپارسا فهیم
4-محمدمهدی وافری
5-احسان موسوی
6-اسرا کریمی
7-پارسا کیوان بهجو
8-امیرعلی معصومی فرد
9-سید امیررضا زکوی
10-آیهان سعیدی
11-ایلیا فتحی
12-محمد امین وهابزاده (نمونه دولتی دهم)

1401-1402 تدریس تیزهوشانی ششم دبستان و دوره ی اول متوسطه پویا
قبولی تیزهوشان :
1-آراد موسوی
2-علیرضا فاطمی
3-امیرمهدی مکرمیان
4-علیسا جوانمرد
5-رهام موسی زاده
6-درسا حسینی فر
7-عرشیا حسین خانی
8-سبحان الهامی
9-امیر محمد آقاخانی
10-امیرمحمد زارعی
11-امیرضا سلطانی
12-آروین پناهی
13-امیرمحمد اسدی (تیزهوشان دهم)
14-علیرضا جوانمرد (تیزهوشان دهم)
15-کسری زادفتاح (نمونه دولتی دهم)
16-یسنا طالبی (نمونه دولتی دهم)