کاربر گرامی خوش آمدید

کلید های درس خواندن

درس را در کلاس خوب یاد می گیری اما برای جلسه بعد باید کلی وقت بگذاری و تلاش کنی تا آن را به یاد بیاوری. تازه خیلی چیزها هم دیگر یادت نمی آید. آیا چنین شرایطی برایت پیش آمده؟ روش هایی وجود دارند که کمک می کنند مطالب را کم تر فراموش کنیم…

 

 

کلید های درس خواندن

درس را در کلاس خوب یاد می گیری اما برای جلسه بعد باید کلی وقت بگذاری و تلاش کنی تا آن را به یاد بیاوری. تازه خیلی چیزها هم دیگر یادت نمی آید. آیا چنین شرایطی برایت پیش آمده؟ روش هایی وجود دارند که کمک می کنند مطالب را کم تر فراموش کنیم…

 

 

اول – تا تنور داغ است نان را بچسبان:

برای جلوگیری از فراموش کردن درس جدید همان روز آن را مرور کن. اگر این زمان را از دست بدهی ممکن است بخش زیادی از درس را فراموش کنی همان روز اول تنور داغی است که باید نان را بچسبانی.

 

 

دوم- تا جلسه بعدی صبر نکن:

بعضی از دانش آموزان عادت دارند که انجام دادن تکالیف را برای آخرین مهلت بگذرانند.

برای جلوگیری از فراموش شدن، بایدتمرین یا تکلیفی را که معلم تعیین کرده، همان روز انجام دهی. باید از مهلت های بعدی برای مرور استفاده شود.

 

 

سوم- خلاصه کردن:

فراموش نکن که کتاب درسی برای تو نوشته شده است. حتما متن هر درس را یک دور به طور کامل بخوان. اگر معلم جاهای مهم را مشخص کرده، فقط بعد از مرور خوانی کامل درس، از قسمت های مشخص شده استفاده کن. خلاصه کردن یعنی این که تو خودت بدانی به طور خلاصه از هر مطلب چه چیزی فهمیده ای.

وقتی خودت چیزی را برای خودت خلاصه کنی، دیگر آن را فراموش نمی کنی. یادت باشد وقتی می توانی چیزی را خلاصه کنیم که دست کم آن را یک بار به طور کامل خوانده باشیم.

 

 

چهارم- خاطره ها را مرور کن:

یک روش جالب مرور درس این است: به کلاس فکر کن و صدای معلم را به یاد بیاور. همین موقع، کتابت را ورق بزن. و مواردی را که معلم به ان ها اشاره کرده ببین. این روش ساده تاثیر خوبی برای ماندگاری بیش تر مطالب در مغز دارد.

 

 

پنجم- دانسته های تو:

فکر کن امروز سر کلاس درس چه چیزهای تازه ای یاد گرفته ای. به این فکر کن که تو اگر چیزی را فهمیده باشی دیگر برای همیشه آن را فراموش نمیکنی. با خودت بگو حالا من می دانم که…

 

 

ششم- ربط ها:

گاهی تصور می کنیم برخی مطالب برایمان ساده هستند. اما یادمان باشد ممکن است گاهی مطالب ساده هم فراموش شوند. مهم این است که تو ذهنت ربط بین مطالب ساده و پیچیده را مشخص کرده باشی. افراد باهوش کسانی هستند که ربط بین چیزها را بهتر می فهمند. شک نکن تو هم باهوشی.