کاربر گرامی خوش آمدید
سخنان بزرگان

سلام دنیا!

کوب ژاکویی: ” زندگی تنها به این درد می خورد که انسان به دو کار مشغول شود. اول ریاضیات بخواند. دوم ریاضیات درس بدهد.”