کاربر گرامی خوش آمدید

استعداد

وقتی شما از استعداد کافی برخوردار باشید، یک مربی و معلم تنها وسیله ای برای بروز آن است. ما کمک می کنیم تا دانش آموزان به توانایی هایش فکر کند.

مساله ی المپیاد 217

مساله المپیاد 217

اگر اهل حل کردن مساله‌های ریاضی باشید، حتما با مساله‌های شبیه پرسش این مسابقه زیاد برخورد کرده‌اید. مساله‌هایی که در آن جدولی با عددهای طبیعی پر شده‌اند و مساله‌ای مرتبط با

المپیاد ریاضی 218

مساله المپیاد 218

اگر بخواهیم بر اساس تعریف کتاب درسی (هندسه ۱) ده-ضلعی منتظمی رسم کنیم تنها به یک جواب خواهیم رسید. چرا بر اساس این تعریف هر چندضلعی باید یک خم «سادهٔ»

معمای 219

مساله المپیاد 219

آقای طوفانی، معلم شیمی دبیرستان است، که البته به ریاضی هم علاقهٔ ویژه‌ای دارد. برای همین گاهی سوال‌های ریاضی-شیمیایی طرح می‌کند و به دانش‌آموزانی که موفق به حل این سوال‌ها