کاربر گرامی خوش آمدید

کودکان چه باید بیاموزند؟

متخصصین نظراتشان را راجع به حوزه‌هایی که کودکان قبل از اتمام مدرسه باید آن‌ها را به‌صورت حرفه‌ای بیاموزند بیان می‌کنند. از افراد سرشناسی که در حوزهٔ آموزش خدمت می‌کنند  این