کاربر گرامی خوش آمدید

چند اصل برای تدریس

✳️ چند اصل برای تدریس ✅ اصل صرفه‌جویی؛ روش تدریس باید به گونه‌ای انتخاب شود که با کمترین مقدار زمان و اطلاعات، بهترین شکل یادگیری اتفاق بیفتد. ✅ اصل ساده‌سازی؛