کاربر گرامی خوش آمدید

تمرین و ورزش مغز

مهم ترین نکته در هر تمرینی انجام دادن آن بصورت مستمر و روزانه و در زمان مشخص می باشد . تمرینات مغزی نیز از این قاعده مستثنی نیستند . تمرینات